Het bestuur van de PAC bestaat uit ten minste 3 leden, maar op het ogenblik zijn dat er 6. De verkiezing vindt plaats door de ledenvergadering, uit leden die vooraf kandidaat zijn gesteld, hetzij door het bestuur, hetzij door een groep leden. De president wordt elk jaar door de ledenvergadering gekozen en het bestuur kiest zelf uit haar midden de secretaris en penningmeester. Voorts wordt een van de bestuursleden gekozen tot vice-president.  

De bestuursleden stellen zich graag aan u voor: *

Nel Verstoep President
Elga van Wenum Secretaris
Gerben Zwart Penningmeester
Tanja Korevaar Bestuurslid communicatie
Hans Wijland Bestuurslid technische commissie
Patrick Martini Bestuurslid evenementencommissie
Vice-president

* klik op de naam van het bestuurslid voor meer informatie

 Bestuur van de PAC