FEHAC

Sinds 1976 behartigt de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs) de belangen van eigenaren van historische wegvoertuigen. Vooral in Nederland, en via de FIVA ook internationaal. Ruim 230 Nederlandse verenigingen en stichtingen zijn lid van de FEHAC. Ook de Pionier-Automobielen Club is lid van de FEHAC.

De FEHAC werpt zich op als gesprekspartner richting de overheid en bepleit onder andere voor de handhaving van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting, het bevorderen van synthetische brandstoffen en vormgeven van het nationaal register voor mobiel erfgoed. 

Meer informatie vind je op de website van de FEHAC.

Fehac-Logo_2021.png